Məxfilik siyasəti

Məxfilik siyasəti

                                                                                                                                     MƏXFİLİK SİYASƏTİ

                                                              Bakı şəhəri                                                                                                                              27 yanvar 2022-ci il

 

          Hazırki şəxsi məlumatların məxfilik siyasəti (bundan sonra “Məxfilik Siyasəti” adlandırılacaq) “https://Telsat.az/” domen adında qeyd edilmiş elan saytından İstifadəçi tərəfindən istifadə edərkən yerləşdirilmiş bütün məlumatlara şamil edilir.

Hazırki “Məxfilik Siyasəti” “İstifadəçi Razılaşma”nın ayrılmaz hissəsidir.

 1. İSTİFADƏ OLUNAN ƏSAS ANLAYIŞLAR
 2. MƏXFİLİK SİYASƏTİNİN PREDMETİ
 3. İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNİLMƏSİ MƏQSƏDLƏRİ
 4. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN TOPLANILMASININ, EMAL EDİLMƏSİNİN, SAXLANILMASININ, İŞLƏNMƏSİNİN VƏ ÖTÜRÜLMƏSİNİN ÜSULLARI VƏ ŞƏRTLƏRİ
 5. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
 6. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ
 7. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
 8. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. İSTİFADƏ OLUNAN ƏSAS ANLAYIŞLAR

Hazırki “Məxfilik Siyasəti”ndə aşağıdakı anlayışlardan istifadə ediləcəkdir:

1.1. Şəxsi məlumatlar - birbaşa və ya dolayısı ilə konkret və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə (fərdi məlumatların subyekti) aid olan hər hansı məlumat.

1.2. Şəxsi məlumatların işlənməsi - istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə, həmçinin xaricə) və şəxsi məlumatların, həmçinin informasiya (avtomatlaşdırılmış) sistemlərinin istifadəsi ilə məhv edilməsi.

1.3. Şəxsi məlumatların məxfiliyi – “Administrator”un və ya fərdi məlumatlara çıxışı olan digər şəxsin fərdi məlumat subyektinin razılığı olmadan və ya digər qanuni əsaslarla onların yayılmasına icazə verməmək tələbinə əməl etməsi üçün məcburi tələbdir.

1.4. Cookies - kompüter terminologiyasında “Servis”dən alınmış mətn və ya ikili məlumatlar şəklində informasiyanın təsviri üçün istifadə edilən anlayışdır ki, “İstifadəçi”də saxlanılır, yəni brauzerdə, sonra isə, əgər “Servis”in “İstifadəçi”si ona təkrar olaraq baş çəkirsə, “Servis”ə yollanır. Beləliklə, “Servis” baş çəkmə vaxtı “İstifadəçi”nin brauzerini qeyd edir. “Cookies” faylları sistemə giriş və statistika yığımı üçün lazımı məlumatları yazaraq “Servis”dən istifadəni yüngülləşdirir. “Cookies” faylları özündə şəxsi məlumatları saxlamır.

1.5. IP-ünvan - IP protokolundan istifadə edərək qurulmuş kompüter şəbəkəsindəki qovşağın unikal şəbəkə ünvanıdır.

1.6. Veb-mayaklar – “Servis”də, həmçinin onun xidmətlərində, əlavələrdə, mübadilə xəbərlərində və “İstifadəçi”ni müəyyən etmək üçün adətən “Cookies” ilə uyğunluqda işləyən alətlərdə qoşula bilən kiçik qrafik təsvirlərdir (həmçinin "nöqtə markörləri" və ya "Şəbəkə mayakları" kimi məlumdur).

1.7. Open-ID - üçüncü tərəf xidmətlərindən istifadə edərək, istifadəçiyə müxtəlif əlaqəli olmayan İnternet resurslarında autentifikasiya üçün vahid hesab yaratmaq imkanı verən açıq standart mərkəzləşdirilməmiş autentifikasiya sistemidir.

1.8. Oxşar texnologiyalar - lokal ümumi obyektləri və ya lokal anbarı və proqram veb-əlavələrinin başqa metodları istifadə edən, brauzerdə və ya qurğuda informasiyanı saxlayan, "flashcookies" "HTML 5 cookies" kimi, texnologiyalardır. Bu texnologiyalar “İstifadəçi”nin bütün brauzerlərində işləyə bilər, bəzi hallarda isə tamamilə brauzerlə idarə oluna bilmirlər və İstifadəçi tərəfindən təyin edilmiş əlavələr və ya qurğular vasitəsilə bilavasitə idarəetməni tələb edə bilərlər.

1.9. Servisin xidmətlərinin təchizaçıları – “Servis”in müxtəlif aspektləri ilə kömək edən şirkətlərdir. “Administrasiya” “Servis”in uyğun olan xidmətlərinin “İstifadəçi”yə verilməsi, həmçinin də “Servis”in bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı başqa məqsədlər üçün xidmətlərin bəzi səlahiyyətli təchizatçılarından istifadə edir. Xidmətlərin belə təchizatçıları həmçinin “Servis”in (kənar “Cookies”) xidmətləri vasitəsilə “Cookies”i “İstifadəçi”nin qurğusunda yerləşdirə bilərlər. Onlar həmçinin başqa informasiyanı, məsələn, “IP-ünvan” və ya başqa eyniləşdiriciləri, toplaya bilərlər.

1.10. Şəxsi məlumat Bazası - elektron formada və/və ya fərdi məlumat faylları şəklində yığılmış fərdi məlumatların toplusudur.

1.11. İstifadəçi Razılaşması – “İstifadəçi” ilə “Administrasiya” arasında saytın istifadə şərtlərinə dair razılaşmadır.

 1. MƏXFİLİK SİYASƏTİNİN PREDMETİ

2.1. Hazırkı “Məxfilik Siyasəti” “İstifadəçi”nin şəxsi məlumatlarının alınması, saxlanması, işlənməsi, istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydalarını müəyyən edir.

2.2. “Servis” “İstifadəçi”lər haqqında aşağıdakı məlumatları toplayır:

2.2.1. “Servis”dən istifadə zamanı “İstifadəçi” tərəfindən daxil edilmiş şəxsi məlumatlar (“İstifadəçi”nin adı və soyadı, elektron poçt ünvanı və parolu, telefon nömrəsi, yerləşdiyi yer, ünvan və s.);

2.2.2. “İstifadəçi” hər hansı sosial şəbəkəsi vasitəsi ilə yaradılmış şəxsi profil ünvanından daxil olursa, həmin profildə qeyd edilmiş məlumatlar.

 1. İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNİLMƏSİ MƏQSƏDLƏRİ

3.1. “İstifadəçi”nin “Şəxsi məlumatların” işlənməsinin məqsədləri aşağıdakılardır:

3.1.1. “Servis”in və xidmətlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşması məqsədi ilə statistik və analitik məlumatların toplanılması;

3.1.2. göstərilən xidmətlərinin dairəsinin genişləndirilməsi;

3.1.3. “Servis” və ya üçüncü şəxslər haqqında məlumatların və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeni təkliflər, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında bildirişlər);

3.1.4. “İstifadəçi”lərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;

3.1.5. qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayətin təmin edilməsi.  

 1. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN TOPLANILMASININ, EMAL EDİLMƏSİNİN, SAXLANILMASININ, İŞLƏNMƏSİNİN VƏ ÖTÜRÜLMƏSİNİN ÜSULLARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

4.1. “İstifadəçi”nin şəxsi məlumat bazası “Administrasiya”nın ünvanı üzrə yerləşir.

4.2. “Şəxsi məlumat Bazasının” sərəncamçısı “Administrasiya”dır.

4.3. Elanın dərc edilməsi üçün formanı dolduran zaman və ya “Servis”də “İstifadəçi”nin qeydiyyatı zamanı, və ya göndərmələrə abunə yazılma zamanı, həmçinin də “Servis”dən istifadənin başqa hallarında, “İstifadəçi” “Administrasiya”ya şəxsi məlumatları verir. Məlumatın toplanması həmçinin “Servis”in “İstifadəçi”lərinin sorğularının keçirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. “İstifadəçi”lərin sorğularında iştirak “İstifadəçi”lərin icazəsi ilə həyata keçirilir.

4.4. “İstifadəçi” “Servis”ə özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa informasiyanın verilməsi haqqında sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin də bununla belə şəxsi məlumatların və informasiyanın “Administrasiya” tərəfindən işlənməsinə, işlənməsi üçün onların “Administrasiya”nın tapşırığı ilə hərəkət edən başqa “İstifadəçi”lərə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə öz razılığını bildirir.

4.5. “İstifadəçi”lər arasında qarşılıqlı təsiri yüngülləşdirmək üçün, xidmətlər başqa “İstifadəçi”lərin əlaqə informasiyasına məhdudlaşdırılmış girişi nəzərdə tutur. Başqa “İstifadəçi”lər tərəfindən verilmiş məlumatlardan istifadə hüququ “İstifadəçi Razılaşması” ilə məhdudlaşdırılır.

4.6. “Servis”in “İstifadəçi”si başqa “İstifadəçi” tərəfindən verilmiş məlumatlardan, “İstifadəçi”nin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. “Servis”dən istifadə ilə əlaqədar başqa “İstifadəçi”lər haqqında “İstifadəçi” tərəfindən alınmış bütün məlumatlar yalnız mallar barəsində sazişlərin icrasında istifadə edilə bilər. Beləliklə, “İstifadəçi”yə reklam göndərməsi və ya arzu edilməyən elektron xəbərlərin göndərməsi məqsədləri üçün elektron ünvandan istifadə etməyə, başqa “İstifadəçi”nin telefon nömrəsi kimi, həmçinin xəbərsiz edilən qeyri-qanuni hərəkətlərə və ya başqa “İstifadəçi”nin xəbəri və razılığı olmadan həyata keçirilmiş hərəkətlərə icazə verilmir.

4.7. “Servis”in “İstifadəçi”si onun “Servis”dən istifadə prosesində verdiyi şəxsi və başqa məlumatları istənilən vaxt qismən dəyişdirmək, silmək və ya başqa üsulla düzəliş etmək imkanına malikdir.

4.8. Əgər “İstifadəçi” girişi, qeydiyyatı həyata keçirmişsə və “Open-ID” xidmətinin köməyi ilə “Servis”dən istifadə edirsə, “İstifadəçi” onun məlumatlarının ötürülməsi və onlardan istifadə qaydasını belə xidmətin parametrlərində qura bilər.

4.9. “Servis” informasiyanın saxlanılması üçün “Cookies” fayllarından, “veb-mayaklardan” və başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edə bilər. Bu fayllar “veb-sayt”ın və onun əlavələrinin istifadəsini yüngülləşdirmək məqsədi ilə, “Servis” xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə (həmçinin təhlükəsizlik), eyni zamanda reklam məqsədi ilə istifadə olunur.

4.10. “Servis” tərəfindən “İstifadəçi”dən alınan istənilən informasiya, həmçinin “Cookies” fayllarının “İstifadəçi”nin brauzerində yerləşdirilməsi, xəbərdarlıq vasitəsilə və “İstifadəçi”nin icazəsi ilə həyata keçirilir. “Servis”dən istifadəni davam edərək, “İstifadəçi” “Servisə” “Cookies” fayllarının “İstifadəçi”nin brauzerində saxlamasına öz icazəsini verir.

4.11. “Servis”in yuxarıda göstərilmiş texnologiyalardan istifadə vasitəsilə toplayıb və saxladığı istənilən informasiyadan “İstifadəçi”nin icazəsi ilə istifadə olunur.

4.12. “İstifadəçi” brauzerin və ya qurğunun parametrlərində “Cookies”i idarə edə bilər. İnformasiyanın toplanmasından və saxlanılmasından imtina üçün brauzerin parametrlərində "Cookies-i saxlamamaq" bəndində bayraqcığı qurmaq, həmçinin "Cookies-i təmizləmək" düyməsini basmaq lazımdır.

4.13. Sistemdə olan texniki xarakterli informasiya, məsələn, “IP-ünvan”lar, “Servis” tərəfindən şəbəkə avadanlığının xidməti üçün, həmçinin statistik və başqa informasiyanın ümumiləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

4.14. “İstifadəçi”nin fərdi ehtiyaclarına və maraqlarına uyğunlaşdırılan verilən servislərin yüksək keyfiyyətli təminatı məqsədi ilə “Servis” “İstifadəçi”nin sistemə son girişinin məlumatlarını saxlayır.

4.15. “Servis” “Cookies”dən və oxşar texnologiyalardan, “İstifadəçi”nin brauzerinin fəallığı prosesində “İstifadəçi”nin qurğusunda qalan və “Cookies”, həmçinin də daha uzun müddətli dövr ərzində “İstifadəçi”nin qurğusunda qalan başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edir. “İstifadəçi” belə “Cookies” və oxşar texnologiyaları bloklamaqda, silməkdə və ya kəsməkdə, əgər “İstifadəçi”nin qurğusu buna icazə verirsə, haqlıdır.

4.16. “Servis” və “Administrasiya” bəzi hallarda bəzi məlumatları “Servis”lə əməkdaşlıq edən və ya “Administrasiya” ilə bağlı olan şəxslərə verə bilər.

 1. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

5.1. “Administrasiya”nın hüquqları:

5.1.1. “Məxfilik Siyasəti”nə dəyişikliklər etmək, silməkvə ya qaydalarını yeniləmək;

5.1.2. “İstifadəçi” tərəfindən daxil edilmiş zəruri məlumatları yoxlamaq;

5.1.3. “İstifadəçi”nin “Şəxsi məlumatlar”ının üçüncü şəxslərin icazəsiz girişindən müdafiəsi üçün bütün səmərəli tədbirlər görmək;

5.1.4. Hazırki “Məxfilik Siyasəti” ilə və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

5.2. “Administrasiya”nın öhdəlikləri:

5.2.1. “İstifadəçi”yə reklam göndərməsi və ya arzu edilməyən elektron xəbərlərin göndərməsi məqsədləri üçün elektron ünvandan istifadə etməmək;

5.2.2. başqa “İstifadəçi”nin telefon nömrəsi kimi, həmçinin xəbərsiz edilən qeyri-qanuni hərəkətlər etməmək;

5.2.3. başqa “İstifadəçi”nin xəbəri və razılığı olmadan həyata keçirilmiş hərəkətləri etməmək;

5.2.4. Hazırki “Məxfilik Siyasəti” ilə və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər öhdəliklər.

5.3. “İstifadəçi”nin hüquqları:

5.3.1. “Administrasiya”ya şəxsi məlumatların verməyində sərbəst və könüllü qərar vermək;

5.3.2. “Servis”dən istifadə prosesində verdiyi şəxsi və başqa məlumatları istənilən vaxt qismən dəyişdirmək, silmək və ya başqa üsulla düzəliş etmək;

5.3.3. “Servis” tərəfindən təşkil edilmiş sorğularda iştirak etmək;

5.3.4. Hazırki “Məxfilik Siyasəti” ilə və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

5.4. “İstifadəçi”nin öhdəlikləri:

5.4.1. başqa “İstifadəçi” tərəfindən verilmiş məlumatlardan, “İstifadəçi”nin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməmək;

5.4.2. “Cookies”ə və oxşar texnologiyalara icazə olunmamış girişin qarşısını almaq üçün bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görmək;

5.4.3. Hazırki “Məxfilik Siyasəti” ilə və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

 1. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

6.1. “İstifadəçi” ona verilmiş informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır, halbuki “Servis” İnternetdə “İstifadəçi”nin məlumatlarının yayılması və dərc edilməsi üçün kanalı verir.

6.2. “Servis”, həmçinin də “Administrasiya”, irqi və ya etnik mənşə haqqında məlumatları, siyasi, dini və dünyagörüşü məsləklər, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlük, cinayət cəzasına məhkumluqlar, həmçinin də sağlamlığa, cinsiyyət həyatına aid olan məlumatları, biometrik və ya genetik məlumatları toplamır və işləmir.

6.3. “Servis” və “Administrasiya” “Servis”ə aidiyyəti olmayan üçüncü şəxslərə “İstifadəçi”lər tərəfindən təqdim edilmiş heç bir şəxsi və ya başqa məlumatları, “İstifadəçi”nin belə icazəni verdiyi hal istisna olmaqla, həmçinin də “İstifadəçi Razılaşması” ilə və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda, vermir.

6.4. “İstifadəçi” onun göstərdiyi istənilən informasiyanın və məlumatların dəqiqliyi və düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır.

6.5. “Servis” və “Administrasiya” “İstifadəçi”nin “Şəxsi məlumatlar”ının üçüncü şəxslərin icazəsiz girişindən müdafiəsi üçün bütün tədbirləri görür.

6.6. “Servis” tərəfindən toplanmış və işlənmiş bütün “Şəxsi məlumatlar” bir və ya bir neçə qorunan korporativ şəbəkədən kənarda giriş olmayan serverdə saxlanılır. “Administrasiya”nın “İstifadəçi”lərin şəxsi və başqa informasiyasından girişlə və istifadə ilə funksiyaları yerinə yetirən bütün əməkdaşları üçüncü şəxslərə “İstifadəçi”lər haqqında informasiyanın yayılmaması haqqında razılaşma imzalamışlar.

6.7. “Cookies”ə və oxşar texnologiyalara icazə verilməmiş girişin qarşısını almaq üçün “Administrasiya” bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görür. “İstifadəçi” analoji təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi öhdəsinə götürür. “Administrasiya” zəmanət verir ki, yalnız “Administrasiya” və/və ya “Servis” xidmətlərinin səlahiyyətli təchizatçıları “Cookies” məlumatlarına girişə malikdirlər.

6.8. “Administrasiya” “Servis”dən istifadə prosesində “İstifadəçi”lər tərəfindən verilmiş informasiyanı və “Şəxsi məlumatlar”ı satmır və icarəyə vermir.

 1. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

7.1. Hazırki “Məxfilik Siyasəti”nə və “İstifadəçi” ilə “Administrasiya” arasında münasibətlərinə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi şamil edilir.

7.2. Saytın “İstifadəçi”si ilə saytın “Administrasiya”sı arasındakı münasibətdən yaranan mübahisələrə dair iddia ilə məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl pretenziya qaydasına riayət edilməlidir. Pretenziyanı alan şəxs alındığı tarixdən 7 təqvim günü müddətində ona baxılmasının nəticələri barədə yazılı məlumat qarşı tərəfə göndərir. Razılaşma əldə edilmədikdə, mübahisə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəməyə göndəriləcəkdir.  

 1. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

8.1. “Məxfiliyin Siyasəti”nə dəyişikliklərin daxil etməsi:

8.1.1. “Administrasiya” “Məxfilik Siyasəti”nə dəyişikliklər edə, silə və ya qaydalarını yeniləyə bilər.

8.1.2. Əgər “İstifadəçi” daxil edilmiş dəyişikliklərlə razı deyilsə, o “Servis”dən istifadəni dayandırmalıdır. Əgər “İstifadəçi” “Servis”dən istifadə etməyə davam edirsə, o dəyişikliklərlə razılaşır və bütün dəyişiklikləri və “Məxfilik Siyasəti”nin yeni redaksiyasını bütövlükdə qəbul edir.

8.2. Ödəniş kartları ilə bağlı “Məxfilik Siyasəti”:

8.2.1. Ödənişlərə aid bütün məlumatların məxfiliyi tam şəkildə qorunur və heç bir halda üçüncü tərəfə ötürülmür. Ödəniş etdiyiniz kredit və ya debet kart məlumatları heç bir halda saxlanılmır və dərhal silinir.

8.2.2. Ödəniş həyata keçdikdən sonra avtomatik olaraq xidmət quraşdırılmış olur. Hər hansı texniki problem zamanı ödənişlər geri qaytarılır.