Yeni elan

Yeni elan

Siz bu bölməyə 10 pulsuz elan yerləşdirə bilərsiniz.
Siz bu bölməyə 10 pulsuz elan yerləşdirə bilərsiniz.
Aşağıdakılardan sizə aydın olmayan xananın adına klik etməklə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz

Max. 20 şəkil yükləyə bilərsiniz. Şəklin həcmi 10 mb-dan çox ola bilməz.

İstifadəçi qeydiyyatı

QAYDALAR

 • Elanın müddəti 30 gündür.
 • Eyni elanı bir neçə dəfə təqdim etməyin.
 • Məhsulunuzu və ya xidmətinizi mümkün qədər ətraflı təsvir edin.
 • Elanınızın keyfiyyətli və axtarış sorğusuna uyğun olmasına diqqət yetirməlisiniz.
 • Başlıq yerində qiymət yazmayın - bunun üçün ayrıca yer var.
 • Təsvir və ya şəkillərdə telefon, email və ya sayt ünvanı göstərməyin.
 • Şəkillər keyfiyyətli olmalıdır, keyfiyyətsiz şəklin əlavə edilməsinə yol verilmir.
 • Şəkillərin maksimal ölçüsü 1024 x 737 piksel, həcmi 5mb-dir.
 • Bir ay ərzində istifadəçi, təkrar və saytın qaydalarına zidd olmayan, kateqoriyalara və subkateqoriyalara aid limit qaydalarını keçməmək şərtilə istənilən sayda pulsuz elan yerləşdirə bilər.
 • Hər kateqoriyada, subkateqoriyada müəyyən elan sayı (limiti) mövcuddur. Elan limiti ilə ”Elan limiti” bölümündə tanış ola bilərsiniz.
 • Elanlar vaxtından əvvəl silinsə də, nömrə üçün nəzərdə tutulmuş ödənişsiz yer, elan dərc ediləndən 30 gün sonra bərpa edilir.
 • Elanınızla bağlı bütün məlumatlar sizin e-mail ünvanınıza göndərilir.
 • Qadağan olunmuş məhsulları satmayın.
 • Qaydaların pozulması halında hətta ödənişi həyata keçirilmiş elanlar da blok oluna və ya silinə bilər.
 • Saytın bütün qaydaları